Informujemy, że od 25 maja 2020 r. uruchamiamy w naszej szkole konsultacje dla uczniów klas ósmych. Zajęcia te nie są obowiązkowe dla uczniów, a jedynie dają możliwość skorzystania z nich dla chętnych. W czasie pobytu dziecka w szkole obowiązywały będą procedury bezpieczeństwa w związku z obecnymi zaleceniami.
Pozostałe zajęcia odbywają się nadal w formie zdalnej, po uzgodnieniu z rodzicami uczniów.

Bardzo proszę o pobranie formularza ze strony szkoły i wypełnienia go jeżeli takie konsultacje dla Państwa dzieci są potrzebne (uczeń idący na konsultacje za każdym razem musi mieć Państwa zgodę – wypełniony FORMULARZ)

Od 1 czerwca 2020 roku konsultacje będą możliwe również dla klas IV-VIII na takich samych zasadach jak dla klas VIII.

Harmonogram konsultacji dla klas VIII:

Poniedziałek - j.angielski 8.30-10.00

Wtorek - matematyka 9.00-11.00

Środa - j.polski 9.00-11.00

Czwartek - matematyka 10.00-12.00

Piątek - j.polski 9.00-11.00