Obiady od 15 września - opłaty wnoszone do 4 września

Stołówka szkolna rozpocznie działalność od 15 września 2020. 

Informacje dot. opłat w późniejszym terminie. 

Deklaracje korzystania z obiadów prosimy zgłaszać u wychowawców klas.