Nauczyciele

Joanna Adamska
biologia
Barbara Bajer
muzyka, plastyka, technika, nauczyciel wspomagający, wychowawca kl.8
Dominika Biegniewska
nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Maria Błoniarz
przyroda, geografia, wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Charuba-Jakubowczak
edukacja wczesnoszkolna kl.1
Marta Chmielus
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 5
Dorota Becker
logopeda
Izabela Bieniek
nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy 4
Barbara Cybulska
wychowanie przedszkolne
Alina Kasztelan
religia
Mirosława Kostrzębska
edukacja wczesnoszkolna kl. 2, informatyka
Aneta Lelas
matematyka, wychowawca kl. 6
Jadwiga Mazur
edukacja wczesnoszkolna kl. 3
Weronika Mazurek
pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Izabela Miller- Sowa
Język angielski
Jadwiga Murawska
metamatyka
Maria Pawlaczek
język polski
Anna Piwowarska
język angielski
Jadwiga Strack- Koszela
język niemiecki
Dariusz Szojka
edukacja dla bezpieczeństwa
Barbara Szydłak
fizyka, chemia
Piotr Cezary Tokarz
wychowanie fizyczne
Danuta Zaremba
biblioteka, historia, wychowawca kl. 7