„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołów i miejsc spożywania posiłków.

Flaga Polski – Wikipedia, wolna encyklopedia                                                                      Plik:Herb Polski.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie dobrych warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole.

Gmina Jawor otrzymała w 2021 r. z budżetu państwa wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 104.920,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na:

1) doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 – dofinansowanie 79.951,08 zł (całkowita wartość zadania 99.938,85 zł)

2) doposażenie i poprawę standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze - dofinansowanie 24.969,60 zł (całkowita wartość zadania 31.212,00 zł).

Szacowana całkowita wartość zadania: 131.150,85 zł,

Wartość dofinansowania: 104.920,68 zł,

Wkład własny Gminy Jawor: 26.230,17 zł.