W trzeci weekend września przypada 28 akcja sprzątania świata. Jak co roku cała społeczność szkolna przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata –Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. 
Od samego rana uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców ruszyli do akcji ,,Sprzątania Świata". Każdy otrzymał rękawiczki oraz worki na różnego rodzaju śmieci.
Najmłodsze klasy objęły rejon blisko naszej szkoły, zaś starsze wyruszyły na obrzeże miasta.
Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest dla naszych uczniów wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów.