Czas wrócić do aktywności po ostatnim długim czasie nauki zdalnej. Dlatego zapraszamy do podjęcia miesięcznego wyzwania. Rusz się z kanapy i zrób krok do zdrowia!

Informujemy, że w dniach 25-27 maja, podczas egzaminów ósmoklasisty dyżur pełnić będzie świetlica szkolna (dla dzieci rodziców pracujących, nie mogących w tych dniach zapewnić opieki). Czynna od godz 7:00 do 15:00.

Rodzice zainteresowani skorzystaniem z opieki proszeni są o wypełnienie arkusza deklaracji (dostępny w sekretariacie szkoły).

Dyrekcja szkoły informuje, że w dniach 25, 26 i 27 maja, odbędzie się egzamin ósmoklasisty (zgodnie z harmonogramem).

Czas stawienia się uczniów w szkole godz. 8.30

Losowanie numerów stolików godz. 8.30 – 8.40

Przypominamy o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem!

20 maja 2021 roku, w naszej szkole odbyła się II edycja szkolnego konkursu wiedzy ogólnej Omnibus Junior. Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach klas I - III mających rozległą wiedzę z różnych dziedzin, wykorzystujących umiejętność logicznego myślenia do rozwiązywania zadań, kochających książki i lubiących się bawić. Zadaniem konkursu jest sprawdzenie wiadomości uczniów z wiedzy ogólnej, dotyczącej wiadomości z edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, historycznej, informatycznej, muzycznej i plastycznej.

Kolejne lekcje w terenie za nami.