Nauczyciele

Joanna Adamska
biologia, WDŻR
Barbara Bajer
Wychowawca klasy 4, muzyka, plastyka, technika, nauczyciel wspomagający, socjoterapia
Dominika Biegniewska
Edukacja wczesnoszkolna kl. 2, nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Maria Błoniarz
przyroda, geografia, wiedza o społeczeństwie
Marta Chmielus
Wychowawca klasy 6, wychowanie fizyczne,
Dorota Becker
logopeda
Izabela Bieniek
Wychowawca klasy 5, edukacja wczesnoszkolna kl. 2, nauczyciel wspomagający,
Barbara Cybulska
wychowanie przedszkolne
Alina Kasztelan
religia
Mirosława Kostrzębska
Edukacja wczesnoszkolna kl. 3, informatyka
Aneta Lelas
matematyka
Jadwiga Mazur
Edukacja wczesnoszkolna kl. 1
Weronika Mazurek
Wychowawca klasy 8, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Izabela Miller- Sowa
Język angielski
Jadwiga Murawska
metamatyka
Maria Pawlaczek
Wychowawca klasy 7, język polski
Anna Piwowarska
język angielski
Jadwiga Strack- Koszela
język niemiecki
Dariusz Szojka
edukacja dla bezpieczeństwa
Barbara Szydłak
fizyka, chemia
Piotr Cezary Tokarz
wychowanie fizyczne, biologia
Danuta Zaremba
biblioteka, historia
Ilona Kosińska
matematyka