Ewa Gronostal
Lena Michalska
PRZEWODNICZĄCA
Nikodem Oślak
Bartosz Oślak
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Dominika Biegniewska
Dominika Biegniewska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego